میوه خشک از گذشته تا کنون به دلیل ماندگاری بالایی که دارد مورد توجه همه بوده است.کیفیت بالای میوه های خشک در رضایت مصرف کننده تاثیر بسزایی دارد.طریقه خشک کردن میوه ها به دور از آلودگی و باکتری های محیطی و همچنین کیفیت بالا و دارا بودن ارزش غذایی و جلوگیری از کرم زدگی میوه از مهمترین ویژگی های میوه خشک است. ادامه مطلب “کرم زدگی میوه خشک و روشهای جلوگیری از آن”